Wieloletnie doświadczenie w budowie i użytkowaniu ogrodów zimowych skłoniło mnie do pisemnego streszczenia odpowiedzi na wiekszość zadawanych pytań i opisania wrażeń z użytkowania oranżerii. Problematyka jest dosyć obszerna więc stopniowo będą pojawiały się nowe tematy. Zachęcam do zadawania interesujących pytań, na które udzielę rzetelnej odpowiedzi. 
    
  Od pomysłu do realizacji. 
 
 
Budowa ogrodu zimowego jest dość kosztownym przedsięwzięciem i należy je traktować z powagą równą budowie domu gdyż najprawdopodoniej ma szansę stać się jednym z jego głównych pomieszczeń.
Pierwszym krokiem jest określenie potrzeb i wymagań jakie stawiamy tego typu budowli. Najczęściej ( chociaż nie zawsze) jest to pomieszczenie w którym oddajemy się błogiemu lenistwu patrząc w błękit lub usiane gwiazdami niebo.
 
  
 
Mamy przed sobą pierwszą decyzję: umiejscowienie. Ogród zimowy doskonale sprawdza sie w każdym przemyślanym miejscu, oczywiście usytuowanie względem stron świata ma niebagatelne znaczenie w odniesieniu do kosztów dodatkowych ( dodatkowe osłony przeciwsłoneczne, klimatyzacja dla ogrodów mocno nasłonecznionych) które w obecnych czasach są ważne ale nie najważniejsze ( proszę mi wierzyć, wiem to z własnego doświadczenia). Najważniejsze abyśmy ogród zbudowali w dobrym miejscu tzn.: ogród zimowy nie może stanowić kokurencji dla ogrodu zewnętrznego, nie może ograniczać funkcjonalności budynku, wręcz przeciwnie, ma ją znacząco podnosić, jego kształt powinien pasować do bryły budynku a wymiary dawać oczekiwany komfort komunikacji.
 
 
  
 
Wymiary oranżerii. Jeżeli mamy już upatrzone miejsce i kształt oranżerii należy skupić się nad jego wymiarami. Problem dosyć często pomijany przez Inwestorów. Jednak wytrzymałość materiałów i geometria przestrzenna jest bezwzględna i skutecznie ogranicza niektóre bardzo ciekawe pomysły. Ten etap rozważań wymaga już porady fachowca. Nie da się jednoznacznie czy też w przybliżeniu okreslić bezpiecznych parametrów konstrukcyjnych gdyż zależą one od następujących czynników: kształt dachu, kąt nachylenia połaci, wielkości szyb, wysokość na której umieszczony jest ogród ( oranżeria przy budynku jednorodzinnym, pietro 1 czy kolejne), umiejscowienie w odniesieniu do stref wiatrowych i obciążenia śniegiem. Przyjmijmy dla uproszczenia że bezpieczną długością krokwi ( głowny element konstrukcyjny dachu) jest 4,50 m. Zatem w ogrodach zimowych bezpośrednio opartych o ścianę budynku, z dachem jednospadowym prostym lub modyfikowanym wymiar prostopadły do ściany budynku nie powinien przekraczać 4,00 m. Uzgodnione wymiary, kształt oraz wysokości są niezbędne w dalszych etapach realizacji przyszłego ogrodu.
...... czas więc na pierwsze oferty.
Jak wspomniałem na wstępie, ogród zimowy jest poważną, cało roczną konstrukcją. Nadrzędną zasadą jest bezpieczeństwo przyszłych użytkowników. Niezależnie od kształtu i wymiarów ogrodu, przygotowanie oferty musi być poparte wstępnymi obliczeniami konstrukcyjnymi na podstawie których zostają dobrane odpowiednie przekroje elementów nośnych konstrukcji oraz wypełnień. Tak przygotowania założenia ora specyfikacja elementów dodatkowych takich jak: drzwi oraz sposób ich otwierania, ilość i rodzaj okien pozwalają na przedstawienie wiążącej oferty.
Pozwolenia na budowę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pozwolenia na budowę nie wymaga ( o ile inne wewnętrzne przepisy nie stanowią inaczej) przydomowa oranżeria o powierzchni zabudowy do 25 m2. Obiekty o powierzchni wiekszej od 25 m2 wymagają pełnej procedury wydawania pozwolenia na budowę ( analogicznej z pozwoleniem na budowę np budynku mieszkalnego). 
 
 
  Wybór oferty. 
 
  
  
 
 
  Decyzja należy wyłącznie do Inwestora i nie zamierzam nakłaniać do konkretnych rozwiązań. Podam ważne moim zdaniem czynniki decydujące o wyborze oferty:
  • system profili aluminiowych- obecnie mniej niż 4 firmy systemowe w Polsce oferują kompletne rozwiązania systemowe ogrodów zimowych
  • gwarancja systemowa- dotyczy długości gwarancji jakiej udziela dostawca systemu ( profile aluminiowe, uszczelki, okucia, powłoka lakiernicza)
  • firma wykonująca- doświadczenie w wykonywaniu tego typu obiektów, autoryzacja, gwarancja wykonawcza
  • obliczenia konstrukcyjne- każda specjalistyczna firma musi przy okazji budowy ogrodu zimowego wykonać komplet niezbędnych obliczeń konstrukcyjnych i załączyć je do umowy.
Cena, która niestety jak na razie jest głównym kryterium wyboru firmy wykonującej oranżerię jest pochodną powyższych czynników.
 
 Realizacja.
 
 
Prace przygotowawcze przed budowa ogrodu zimowego polegają na wykonaniu fundamentów. Nalezy pamietać, że ogród zimowy wymaga stabilnego podłoża zdolnego do przeniesienia obciążeń od ciężaru własnego ogrodu oraz obciążeń śniegiem. Podłoże w postaci płyty żelbetowej lub fundamentu musi być odporne na ruchy termiczne ziemi. Jeżeli decydujemy sie na fundament, glębość posadowienia ławy fundamentowej musi znajdować się poniżej poziomu przemarzania gruntu, jeżeli ma to być płyta fundamentowa lub tarasowa, musi byc odpowiednio przygotowana i izolowana termicznie.
 
 
 Przykładowy rysunek pokazuje wszystkie warstwy płyty fundamentowej ( z pominięciem podsypki i hudego betonu) łacznie z prawidłowo wykonana izolacją przeciwwodną i termiczną.
 
 Kolejne zdjęcia pokazują etapy montażu ogrodu zimowego.
 
     
 
                
      
 
 
 
... po zakończeniu montażu czas na prace wykończeniowe. 
 
  
 
  
 
 
 ... i stało się.
 
 
 Konserwacja i przeglądy.
 
 Już wkrótce.